Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 
Leegstandswet wordt verruimd.jpg

Leegstandswet wordt verruimd

02-04-2013

 

Naar verwachting kunnen eigenaren voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren. De maximale huurprijs wordt vrijgegeven en leegstaande woningen mogen meer dan éénmaal tijdelijk worden verhuurd. De Kamer stemde vandaag in met een voorstel van minister Blok om de Leegstandwet te verruimen.

Minister Blok: “Deze verruiming biedt huiseigenaren met te koop staande woningen meer lucht. Ook wordt langere tijdelijke verhuur van leegstaande kantoren en van sloop- of renovatiewoningen mogelijk. Dat geeft een impuls aan de ombouw van kantoorruimte naar woonruimte.”

De maximumduur voor tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen gaat van vijf naar tien jaar. Sloop – en renovatiewoningen mogen straks voor zeven jaar worden verhuurd, in plaats van vijf. Wel blijft het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur bestaan.

Het wetsvoorstel moet nog langs de Eerste Kamer. Minister Blok heeft verzocht om het voorstel nog voor de zomer te behandelen, zodat de verruiming per 1 juli 2013 in werking kan treden.

Bron: NRC, lees hier het artikel
Lees hier het gerelateerde persbericht dat het Ministerie BZK op 26 maart 2013 naar buiten bracht.