Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Berend Jan Berends

Berend Jan Berends zich op project- en procesmanagement in de initiatieffase van o.a. publiek-private samenwerkingen. Het effectief begeleiden van de betrokken partijen in het beslistraject staat daarin voorop. Daarnaast is conceptontwikkeling met expertteams een belangrijk ingrediënt van veel van zijn projecten. De meest recente projecten waar Berend Jan Berends bij betrokken is geweest, zijn de ontwikkeling van de Zuster Flexplekken, Zuster Projecten en het ontwikkelen en coördineren van programmalijnen voor de Werkplaats Spoorzone Delft.

Berend Jan Berends Advies