Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Tim Prins

Tim Prins foto.jpg

Na een semester in Sci-Arc en twee jaar onderduiken voor zijn afstudeeronderzoek aan de TUBerlin, is zijn MSc aan de TUDelft behaald. In 2008 is P-EN-M samen met N.E. Müller geformaliseerd. Hoewel het interesse in de traditionele architectuur behouden blijft, is er parallel aan het kantoor Studio Stad opgericht ter voorbereiding op de ruimtelijke omslag en om alle verloren territoria van de vakidiotie binnen en buiten Nederland te onderzoeken.

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu

Tim Prins

Before earning his MSc at TUDelft, he spent a semester at Sci-Arc, Los Angeles and hid for two years to do research for his thesis in TUBerlin. In 2008 P-EN-M became official with N.E. Müller. As architecture remains the main interest of P-EN-M, adjacent Studio Stad was found to prepare for the spatial shift and to explore all the lost territory of the professional idiocy in and around the Netherlands./

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu