Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Iris Schutten

Fotograaf: Chang Iores Fotograaf: Chang Iores

Iris Schutten werkt aan de innovatieve transformatie van de gebouwde omgeving middels onderzoek, ontwerp, publicaties en experimenten. Herbestemming, ontwikkelend beheer, zelforganisatie en duurzaamheid staan daarbij centraal. Zij is onder meer betrokken bij de herontwikkeling van het NDSM terrein (Amsterdam Noord), de herbestemming van de Grote Pyr (Den Haag), de denktank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam Z.O.), het Laboratorium voor de Tussentijd, de publicatie ‘Stedelijke Transformatie in de Tussentijd’ (Sun Trancity 2010), het tijdschrift SRO en de Willem de Kooning Kunstacademie (Rotterdam). 

www.irisschutten.net

Iris Schutten works on innovative transformation of the built environment through research, design, publications and experimentation. She focuses on re-use, developmental management, self-organization and sustainability. She is involved in the redevelopment of the NDSM (Amsterdam North), the conversion of the Grote Pyr (The Hague), the think-tank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam S.O.), the Laboratory for the Interim, the publication ‘Between Times’ (Sun Trancity 2010), magazine SRO and the Willem de Kooning Academy for Art and Design (Rotterdam).

www.irisschutten.net

Martine Zoeteman

Martine Zoeteman (architect/MSc, TU Eindhoven) werkt sinds september 2010 als zelfstandig onderzoeker, schrijver, ontwerper en programmamaker. Haar werkveld omvat architectuur, stedelijke transformatie en het publieke domein.

Van 2011-2013 was ze als coördinator en docent betrokken bij de eenmalige masteropleiding Studio Vacant NL (Sandberg Instituut, Amsterdam). De potentie van tijdelijk gebruik van leegstand voor innovatie stond in dit programma centraal. Daarnaast doet ze onderzoek naar het publieke belang van tijdelijke werklandschappen. 

 

Sabrina Lindemann

Sabrina Foto 013.jpg

Sabrina Lindemann (artist/ urban curator) has been active for many years with Mobile office OpTrek, a cultural laboratory for urban interactions and research based in the Hague, the Netherlands. She initiates and realises (art) projects such as the much talked-about Hotel Transvaal*-*****, stay in the interim in urban areas where large scale and long term transformation processes take place with significant spatial and social consequences . In her work themes like temporary use and organic area development are addressed.

Since 2011 she works in the inner-city industrial area the Binckhorst in The Hague.

www.optrektransvaal.nl
www.hoteltransvaal.com
www.optrek.org (under construction)