Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Liesbeth Jansen

Sinds 2010 werkt Liesbeth Jansen op de Linkeroever. met als doel gebouwen en gebieden te revitaliseren vanuit programma. Programma, zoals wij dat zien, zijn activiteiten die de ambities en thema’s versterken en zo stapsgewijs leiden naar realisatie daarvan. Dat kan zijn het inventariseren van wensen en voorwaarden, het vinden van passend tijdelijk gebruik, het organiseren van consensus, het communiceren van de thema’s, enzovoorts. Het uiteindelijk resultaat moet altijd zijn dat mensen met plezier gebruik kunnen maken van die gebouwen en gebieden.

Liesbeth Jansen initieerde en coördineerde sinds 1992 de programmering en verhuur van de Westergasfabriek in Amsterdam. Vanaf 2000 tot 1 november 2010 was Liesbeth directeur van de Beheer- en exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV.

Liesbeth zit als één van de oprichters in het bestuur van de Stichting Dutch Creative Residencies. Daarnaast is ze kernlid van het nieuwe Stad-Forum, opvolger van de Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling. Het Stad-Forum adviseert het bestuur van de Gemeente Amsterdam over de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

www.linkeroever.nl

Liesbeth Jansen works in the area of redevelopment and creative entrepeneurship. Her company Linkeroever revitalizes buildings and areas through programming (www.linkeroever.nl). Since 1992 she initiated and coordinated the temporary programming and letting of the Westergasfabriek for the city of Amsterdam. From 2000 until 2010 Liesbeth was managing director of the privately owned Westergasfabriek BV (www.westergasfabriek.nl).

Liesbeth is one of the founding members of the Dutch Creative Residency Network. Besides, she is a central member of the new Town-Forum, which advises the governing body of the municipality of Amsterdam about the urban development of the town.