Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Iris Schutten

Fotograaf: Chang Iores Fotograaf: Chang Iores

Iris Schutten werkt aan de innovatieve transformatie van de gebouwde omgeving middels onderzoek, ontwerp, publicaties en experimenten. Herbestemming, ontwikkelend beheer, zelforganisatie en duurzaamheid staan daarbij centraal. Zij is onder meer betrokken bij de herontwikkeling van het NDSM terrein (Amsterdam Noord), de herbestemming van de Grote Pyr (Den Haag), de denktank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam Z.O.), het Laboratorium voor de Tussentijd, de publicatie ‘Stedelijke Transformatie in de Tussentijd’ (Sun Trancity 2010), het tijdschrift SRO en de Willem de Kooning Kunstacademie (Rotterdam). 

www.irisschutten.net

Iris Schutten works on innovative transformation of the built environment through research, design, publications and experimentation. She focuses on re-use, developmental management, self-organization and sustainability. She is involved in the redevelopment of the NDSM (Amsterdam North), the conversion of the Grote Pyr (The Hague), the think-tank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam S.O.), the Laboratory for the Interim, the publication ‘Between Times’ (Sun Trancity 2010), magazine SRO and the Willem de Kooning Academy for Art and Design (Rotterdam).

www.irisschutten.net