Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Fotograaf: Sander Heezen Fotograaf: Sander Heezen

Bart en Klaar zijn opgeleid in beeldende kunst en architectuur en werken samen als duo sinds 2005.

Vanuit een onafhankelijke, kritische positie proberen wij samen een gesprek op gang te krijgen tussen verschillende disciplines en denkrichtingen. De openbare ruimte is ons atelier. Wij kijken rond en zien situaties die ons prikkelen. Wij stellen vragen of werken voorstellen uit die we spontaan aanbieden aan overheid of burgers. Dit kan zo een formele opdracht worden. En we doen zelf ongevraagde voorstellen/ ingrepen in de publieke ruimte.

www.burospelenblog.nl

Hieke Pars

Foto Hieke Pars.jpg

Stedelijk gebied in transformatie is bij voorkeur het werkgebied van beeldend kunstenaar Hieke Pars. Inzoomend op details en kleine (dagelijkse) handelingen brengt zij complexe processen op beeldende wijze terug naar een menselijk niveau. Zo realiseerde Pars ondermeer  Flatstuk  (Den Haag, Morgenstond, 2007), De imaginaire verbouwing  (Amsterdam-Geuzenveld, 2005) en Het Grijze Huis  (Enschede-Velve Lindenhof, 2010).

www.hiekepars.nl

Ellen Holleman

Ellen Holleman.jpg

Ellen Holleman is opgeleid als beeldend kunstenaar en werkt vanaf halverwege de jaren ’90 in de ruimtelijke ordening. In de projecten waar zij aan werkt combineert zij beeldend vermogen met intuïtie, een onderzoekende houding en gezond verstand. Zij voelt zich thuis in complexe vraagstukken en multidisciplinaire samenwerkingen. Sinds 2007 is zij directeur bij Islant atelier voor stedebouw, Zaandam. Islant ontwerpt strategieën voor stapsgewijze stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

www.islant.nl

Sabrina Lindemann

Sabrina Foto 013.jpg

Sabrina Lindemann (artist/ urban curator) has been active for many years with Mobile office OpTrek, a cultural laboratory for urban interactions and research based in the Hague, the Netherlands. She initiates and realises (art) projects such as the much talked-about Hotel Transvaal*-*****, stay in the interim in urban areas where large scale and long term transformation processes take place with significant spatial and social consequences . In her work themes like temporary use and organic area development are addressed.

Since 2011 she works in the inner-city industrial area the Binckhorst in The Hague.

www.optrektransvaal.nl
www.hoteltransvaal.com
www.optrek.org (under construction)

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is een internationaal, vanuit Nederland werkend, netwerk van creatieven die fascinatie delen voor inter-disciplinaire activering van de publieke ruimte en tussentijds ruimtegebruik. Door middel van artistieke en architectonische interventies en het gebruik van performance en media wordt de publieke ruimte tijdelijke intensief geactiveerd waarbij publiek en bewoners worden gemobiliseerd om actief deel te nemen. Cascoland projecten worden geïniteerd door Fiona de Bell en Roel Schoenmakers en uitgevoerd met multi-disciplinaire teams van kunstenaars en ontwerpers.

www.cascoland.com

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is a Netherlands-based, international network of creatives sharing a fascination for interdisciplinary activation of public space and the temporary use of on-between spaces. Through artistic and architectonic interventions and the use of performance and media public space is intensively activated, mobilizing audiences and residents to participate in the process. Cascoland projects are initiated by Fiona de Bell and Roel Schoenmakers and are executed with multi-disciplinary teams of artists and designers.

www.cascoland.com