Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Ana Džokić

ANA DZOKIC.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Ana Džokić en Marc Neelen) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Ana Džokić

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Hans Vermeulen

DUS architects is in 2004 opgericht door haar drie partners, Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen en Martine de Wit. Verbaasd over de steeds kleiner wordende rol van de architect bij het bouwproces, en het weinige contact tussen architect en de eindgebruiker van (sociale) woningbouw, besloot DUS zich te focussen op het vormgeven van participatie processen als een vehikel om als architect weer zeggenschap te krijgen over het gehele ontwerp. Op deze manier gaf het jonge bureau vele stedelijke transformatieplannen vorm, waarvan enkele uiteindelijk ook in de rol van architect. Dit proces, waarbij een leken- en een professional traject parallel aan elkaar lopen en elkaar kruisbestuiven, werd door het voormalige VROM in 2006 bekroond tot ‘DUS methode’. Het credo van DUS is ‘design by doing’. Door als architect zelf in contact te treden met eindgebruikers, veelal middels tijdelijke installaties in het publieke domein, ontstaat een dialoog met de gemeenschap wat waardevolle input voor het ontwerpproces levert en draagvlak creëert. Ontwikkelaar, bewoners en gemeente komen samen rondom en binnen het ontwerp. DUS doét, en committeert zich aan projecten ongeacht de schaal en tijdspanne. Door het vormgeven van zowel kleine interventies als grote ontwikkelstrategieën en deze aan elkaar te koppelen, wordt niet top down of bottom up gewerkt, maar beide. Een ‘growing up’ architectuur: ontwerpen die groeien mettertijd, voortbouwen op het bestaande en zo plekken meer betekenis geven.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

- mede oprichter coöperatieve Do-Tank Open Coop
- winnaar Amsterdam Prijs voor de Kunst 2011
- nominatie Mies van der Rohe award 2011 - Bucky Bar
- ‘beste architectuurproject 2009’ Gecekondu - NRC
- winnaar RMNO VROM prijs 2006

www.dusarchitects.com

Hans Vermeulen

DUS architects was founded by Msc Arch. Hans Vermeulen (1977), Msc Arch. Martine de Wit (1977) and Msc Arch. Hedwig Heinsman (1980) in 2004. The office builds 'Public Architecture': Design that consciously influences our daily life. This social significance shows at all levels of DUS' work, ranging from large urban strategies to outdoor breakfast designs. DUS sees architecture as a craftsmanship and combines research and design with a 'hands on' approach and unique use of materials.

DUS currently works on a variety of projects that range from art installation, product- and event design to architecture, planning and long-term urban transformation trajectories. The office is based in Amsterdam and is run by the three partners together with a varying team of employees and freelancers. By practicing their credo 'DESIGN by DOING' DUS establishes a dialogue with the community, which results in valuable input for the design process, and brings developer, (future) inhabitants and municipality around one table. In this manner, DUS currently leads big urban projects; such as the design and transformation of 150 communal dwell units in Nieuwegein and in their role as supervisors of the transformation of 2000 homes in Almere Haven. In 2006 this approach, dubbed 'DUS-method', was awarded the RMNO-price by VROM (the Dutch advisory council for research on spatial planning, nature and the environment).

The three partners are frequently invited to lecture and lead workshops and have been guest teachers at various institutions, such as Delft Technical University, Academy of Bouwkunst Amsterdam, Academy of Bouwkunst Enschede and Rietveld Academy. The work of DUS architects has been exhibited and published throughout the world. The DUS Gecekondu 'China Bag Hotel' was dubbed 'best architecture project of the year 2009' by Dutch national newspaper NRC. Their Bucky Bar was listed for the esteemed Mies van der Rohe Award 2011. Recently the office won the prestigious Amsterdam Awards for the Arts 2011: "The jury sees DUS architects as frontrunners for a new generation of architects: ambitious, socially committed, artistic and internationally oriented. Their work is continuously a combination of art, architecture, design and social engagement." DUS is also founding partner of the OPEN COOP 'a cooperative model for the knowledge based industries' and DO-tank that actively solves societal problems.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

www.dusarchitects.com

 

Maarten van Tuijl

M v Tuijl.jpg

Maarten van Tuijl is mede oprichter van temp.architecture, een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, dat zich richt op stedelijke transformaties. Temp. constateert dat de ontwikkeling van ruimte is vastgelopen. Het grote oppervlakte aan braakligging en leegstand zijn de symptomen hiervan. Temp. onderzoekt en ontwerpt aan de opgave die voortkomt uit dit vastlopen.

www.temparchitecture.nl

Maarten van Tuijl

Maarten van Tuijl is co-founder of temp.architecture, an office for architecture, urban planning and research, oriented toward urban transformation. Temp. observes that the development of space is grinding to a halt. The enormous surface area of currently vacant ground and the great quantity of vacant real estate are symptoms of this stagnation. temp. studies and proposes designs relating to the spatial assignment resulting from this stagnation. How can vacant ground become new space for the city? How can empty buildings be adapted in such a way that supply and demand can again dovetail?

www.temparchitecture.nl

Pascal Wauben

Pascal Wauben is stadsarchitect bij de gemeente Sittard-Geleen.

Tom Bergevoet

T. Bergevoet.JPG T. Bergevoet.JPG

Tom Bergevoet werkte na zijn studie Architectuur aan de TU Delft in Japan en onderzocht daar het vermogen van Japanse steden om snel te reageren op veranderingen. Na gewerkt te hebben voor de architectenbureaus SANAA (Tokyo) en architectuurstudio HH (Amsterdam) richtte hij Tom Bergevoet Architecture op, waarmee hij diverse ontwerpprijsvragen won en verschillende projecten realiseerde. In 2011 startte hij met Maarten van Tuijl temp.architecture, een ontwerplab voor stedelijke transformaties. Tom werkt als gastdocent aan de TU Delft en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en Tilburg.

www.temparchitecture.com

Dirk Overduin

D Overduin pasfoto BNO.jpg

Dirk Overduin werkt sinds 2009 als ontwerper/architect aan opgaven binnen de stedelijke transformatie. Met een sterk gevoel voor noodzaak maakt hij zich hart voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van gebieds- en projectontwikkeling zoals het herbestemmen van vastgoed, hergebruik van lokale materialen en tijdelijk ruimtegebruik als strategie voor gebiedsontwikkeling. Door in verschillende samenwerkingsverbanden specifieke vraagstukken aan te pakken wordt kennis ontwikkeld vanuit de praktijk.

www.dirkoverduin.nl

Dirk Overduin

Since 2009 Dirk Overduin is working as a designer/architect on a range of urban transformation cases. With a strong sense of urge he works on the development of new methods like re-use of existing buildings, re-use of local materials and temporary use of space as strategy for urban development. Specific questions are addressed in different collaborations, thereby developing knowledge in the field.

www.dirkoverduin.nl

Iris Schutten

Fotograaf: Chang Iores Fotograaf: Chang Iores

Iris Schutten werkt aan de innovatieve transformatie van de gebouwde omgeving middels onderzoek, ontwerp, publicaties en experimenten. Herbestemming, ontwikkelend beheer, zelforganisatie en duurzaamheid staan daarbij centraal. Zij is onder meer betrokken bij de herontwikkeling van het NDSM terrein (Amsterdam Noord), de herbestemming van de Grote Pyr (Den Haag), de denktank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam Z.O.), het Laboratorium voor de Tussentijd, de publicatie ‘Stedelijke Transformatie in de Tussentijd’ (Sun Trancity 2010), het tijdschrift SRO en de Willem de Kooning Kunstacademie (Rotterdam). 

www.irisschutten.net

Iris Schutten works on innovative transformation of the built environment through research, design, publications and experimentation. She focuses on re-use, developmental management, self-organization and sustainability. She is involved in the redevelopment of the NDSM (Amsterdam North), the conversion of the Grote Pyr (The Hague), the think-tank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam S.O.), the Laboratory for the Interim, the publication ‘Between Times’ (Sun Trancity 2010), magazine SRO and the Willem de Kooning Academy for Art and Design (Rotterdam).

www.irisschutten.net

Marc Neelen

MARC NEELEN.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Marc Neelen en Ana Džokić) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Marc Neelen

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Edwin Verdurmen

Edwin Verdurmen is mede-oprichter van het Departement Tijdelijke Ordening.

www.transitieteam.nl

Martine Zoeteman

Martine Zoeteman (architect/MSc, TU Eindhoven) werkt sinds september 2010 als zelfstandig onderzoeker, schrijver, ontwerper en programmamaker. Haar werkveld omvat architectuur, stedelijke transformatie en het publieke domein.

Van 2011-2013 was ze als coördinator en docent betrokken bij de eenmalige masteropleiding Studio Vacant NL (Sandberg Instituut, Amsterdam). De potentie van tijdelijk gebruik van leegstand voor innovatie stond in dit programma centraal. Daarnaast doet ze onderzoek naar het publieke belang van tijdelijke werklandschappen. 

 

Tim Prins

Tim Prins foto.jpg

Na een semester in Sci-Arc en twee jaar onderduiken voor zijn afstudeeronderzoek aan de TUBerlin, is zijn MSc aan de TUDelft behaald. In 2008 is P-EN-M samen met N.E. Müller geformaliseerd. Hoewel het interesse in de traditionele architectuur behouden blijft, is er parallel aan het kantoor Studio Stad opgericht ter voorbereiding op de ruimtelijke omslag en om alle verloren territoria van de vakidiotie binnen en buiten Nederland te onderzoeken.

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu

Tim Prins

Before earning his MSc at TUDelft, he spent a semester at Sci-Arc, Los Angeles and hid for two years to do research for his thesis in TUBerlin. In 2008 P-EN-M became official with N.E. Müller. As architecture remains the main interest of P-EN-M, adjacent Studio Stad was found to prepare for the spatial shift and to explore all the lost territory of the professional idiocy in and around the Netherlands./

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu