Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Ana Džokić

ANA DZOKIC.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Ana Džokić en Marc Neelen) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Ana Džokić

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Marc Neelen

MARC NEELEN.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Marc Neelen en Ana Džokić) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Marc Neelen

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Ester van de Wiel

Foto: Bender + Stevens Foto: Bender + Stevens

Ester van de Wiel is ontwerper publieke ruimte. Ze onderzoekt, ontwerpt en test de publieke ruimte in samenwerking met zowel professionals als amateurs. De schaal van de projecten varieert van klein tot groot; het karakter van onderzoek tot realisatie. Als curator initieerde ze de Sunday Adventure Club (2008), een tijdelijke club van urban pioniers die gebruik maken van de pauzeplekken. Overgereguleerde steden bieden de bewoners weinig ruimte voor vrij spel, voor experiment en voor avontuur. Braakliggende landjes, doodlopende straten, schoolpleinen buiten schoolpleinen en ongebruikte hoeken van pleinen zijn de adempauzes in de verdichte structuur. Urban pioneers nemen op eigen initiatief deze plekken tijdelijk in gebruik en creëren plekken die, John Cage citerend: “work so well that we can run wild in them”. In de projecten Eetbaar Landschap (2009), NU HIER (2009-?) en Werkplaats Buijtenland (2011-?) wordt het ontwikkelen in de tussentijd verder onderzocht en getest.

Sinds 1999 docent bij de afdeling Public Space aan de Design Academy Eindhoven en sinds 2010 docent Studio Vacant NL, een tijdelijke master van het Sandberg Institute

http://estervandewiel.wordpress.com

Jeroen Laven

13-jeroen.jpg

Jeroen Laven is partner bij Stipo, team voor stedelijke ontwikkeling (www.stipo.nl). Binnen Stipo werkt Jeroen aan diverse projecten op het snijvlak van strategie en uitvoering. Met ANNA Vastgoed en Cultuur werkt Jeroen aan Tussentijd Rotterdam (www.tussentijdrotterdam.nl). In Tussentijd Rotterdam ontwikkelt hij met de Rotterdamse Corporaties, Stadsontwikkeling en andere partijen een Rotterdamse tussentijdaanpak. Deze past hij toe in Rotterdam en andere steden.  Voor meer info: jeroen.laven@stipo.nl

www.inspiringcities.org
www.stipo.nl

Marjan van Gerwen

MVG delft.jpg

Sinds 2009 heb ik m’n bedrijf MVG culturele ruimte. Ik ontwikkel en begeleid kunst en cultuur projecten die te maken hebben met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en/of ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak gaat het over (langdurige) veranderingen in wijken of steden waar kunst en cultuur niet vanzelf in zo’n proces een rol spelen maar wel belangrijk zijn. Op dit moment ben ik projectleider in Delft voor Gebruik de Lege Ruimte en in Leiden voor Wijken voor kunst.

www.marjanvangerwen.nl

Elma van Boxel

Fotograaf: Inga Powilleit Fotograaf: Inga Powilleit

ZUS [Zones Urbaines Sensibles] is in 2001 opgericht door Elma van Boxel en Kristian Koreman. Van Boxel en Koreman werken als duo samen aan gevraagde en ongevraagde ontwerpen en onderzoeken in het veld van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ze geven leiding aan een internationaal team bestaande uit architecten, stedebouwkundige, ontwerpers en landschapsarchitecten. Het bureau opereert in de hedendaagse stad en produceert landschappen, boeken, architectuur, ongevraagde adviezen, tentoonstellingen, onderzoeken en stedenbouwkundige plannen.

www.zus.cc

Hieke Pars

Foto Hieke Pars.jpg

Stedelijk gebied in transformatie is bij voorkeur het werkgebied van beeldend kunstenaar Hieke Pars. Inzoomend op details en kleine (dagelijkse) handelingen brengt zij complexe processen op beeldende wijze terug naar een menselijk niveau. Zo realiseerde Pars ondermeer  Flatstuk  (Den Haag, Morgenstond, 2007), De imaginaire verbouwing  (Amsterdam-Geuzenveld, 2005) en Het Grijze Huis  (Enschede-Velve Lindenhof, 2010).

www.hiekepars.nl

Kristian Koreman

Fotograaf: Inga Powilleit Fotograaf: Inga Powilleit

ZUS [Zones Urbaines Sensibles] is in 2001 opgericht door Elma van Boxel en Kristian Koreman. Van Boxel en Koreman werken als duo samen aan gevraagde en ongevraagde ontwerpen en onderzoeken in het veld van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ze geven leiding aan een internationaal team bestaande uit architecten, stedebouwkundige, ontwerpers en landschapsarchitecten. Het bureau opereert in de hedendaagse stad en produceert landschappen, boeken, architectuur, ongevraagde adviezen, tentoonstellingen, onderzoeken en stedenbouwkundige plannen.

www.zus.cc

Mark van der Velde

Mark van der Velde is manager Staf Wonen bij woningcorporatie Havensteder.