Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

02-04-2013

Tim Prins

Winkelweg

 

Schaal 1:100 is een ongewoon, maar vooral ook een confronterend schaalniveau voor de stedenbouwkundige. De eenheid ‘straat’ is het werkveld van verschillende vakterritoria, de overgang van abstracte, globale vormen naar de menselijke maat. De straat is misschien de kleinste maat voor de stedenbouw. Het CBS zoomt niet verder in dan de ‘wijken en buurten’. De maatvoering van het vakgebied stedenbouw is vigerend voor het uitzetten van beleid en het maken van de structuurvisie. De Steenweg wordt niet één keer genoemd in de Structuurvisie 2010. Dat deze straat wordt gezien als deel van het winkelgebied in het centrum zou een reden kunnen zijn. De functionele eenheid van ‘winkelgebied’ zou weleens ongeschikt kunnen zijn voor het diagnostiseren van de problematiek van de Steenweg.

Project ’WinkelWeg’ exploiteert het schaalniveau van de straat om stedenbouw dichter bij de menselijke maat te betrekken. Dat houdt in, dat het zwaartepunt van het onderzoeksatelier niet bij architectuur ligt, maar bij de voorbereiding op een ontwerp. ’WinkelWeg’ gaat over het plannen van een aanpak, het opzoeken van potenties. In plaats van een afbakening, faciliteert ’WinkelWeg’ de ontmoeting van stedenbouw met andere vakdisciplines om te komen tot een toekomstscenario voor de Steenweg.