Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Erik Rietveld
Ronald Rietveld

Vacant NL, where architecture meets ideas

De installatie Vacant NL, where architecture meets ideas roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e,18e,19e ,20e  en 21eeeuw te benutten voor creatief ondernemerschap en innovatie. 

De Nederlandse overheid wil uiterlijk in 2020 bij de top vijf van kenniseconomieën in de wereld behoren. De creatieve industrie is één van de vijf sleutelgebieden in deze Kennis en Innovatie Agenda. De transitie naar zo’n creatieve kenniseconomie vereist niet alleen excellent onderzoek en onderwijs, maar ook specifieke ruimtelijke condities. Onze visie neemt de nationale politieke ambitie serieus en zet leegstand in voor het bevorderen van innovatie binnen de creatieve kenniseconomie.

De complexe vraagstukken waarvoor onze samenleving momenteel staat vragen om innovatie. Niet om een beetje innovatie, maar om heel veel innovatie. Eigenlijk om een cultuur van ontwerp waarin samenwerking tussen wetenschappers en creatieve pioniers centraal staat. Een nationale strategie van tijdelijk hergebruik van (overheids- en publieke) gebouwen verlaagt de drempel voor creatief ondernemerschap en maakt inspirerende ruimtes beschikbaar voor pas afgestudeerden, vaklieden en andere initiatiefnemers. Vacant NL maakt zo nieuwe verbindingen tussen vakgebieden mogelijk en bevordert experiment. 

Rietveld Landscape was curator van de Nederlandse inzending voor de Architectuurbiënnale van Venetië 2010. Voor het ontwerp van de installatie hebben we een team samengesteld dat bestaat uit mensen met interesse in de innovatieve potentie van leegstand en internationale ervaring in de creatieve industrie: Jurgen Bey (ontwerper), Joost Grootens (grafisch ontwerper), Ronald Rietveld (landschapsarchitect), Erik Rietveld (filosoof/econoom), Saskia van Stein (projectleider NAi), Barbara Visser (beeldend kunstenaar). Voor de tentoonstellingsbouw zijn Landstra & De Vries en Claus Wiersma(ontwerper) verantwoordelijk. 

Bureauteam: Chantal Bax, Peer Frantzen, Kasper Jacobs, Arna Mackic, Erik Rietveld, Ronald Rietveld. 

Projectdata:
Opdrachtgver: NAi, Ministerie OC&W
Locatie: Architectuurbiënnale van Venetië 2010
Status: realisatie 2010  
Award: Dutch Design Award 2011 en Rotterdam Designprijs 2011
Fotograaf: Rob 't Hart