Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

02-04-2013

Anne Seghers

Tussentijds Ontwaken

In het ontwerpend onderzoek Tussentijds Ontwaken stonden de ‘lege’ en onbestemde ruimtes centraal die veelal rond grote ontwikkellocaties te vinden zijn. Anne Seghers en Zineb Seghrouchni van Studio Papaver onderzochten hoe de kracht van deze sluimerplekken via tijdelijk gebruik ingezet kan worden voor de ontwikkeling van de stad. Het project bestaat uit twee delen: een manifest dat ingaat op de benodigde mentaliteit voor het waarlijk gebruik van de tussentijd en een casus in de Tilburgse Spoorzone. De belangrijkste stelling is dat tijdelijk gebruik van tussentijdlocaties op twee schaalniveaus betekenis moet hebben. De tijdelijke ingreep moet zich wortelen in het lokale krachtenveld en de eigenheid van de plek, aanhakend op een lokale urgentie, maar tevens dienen de ingrepen gezamenlijk bij te dragen aan een bovenlokale urgentie, behoefte of probleem.

Met het manifest pleit Studio Papaver voor een waarlijk gebruik van de tussentijd vanuit een intens begrip van de stad. Tevens wordt in het document beargumenteerd dat sluimerplekken de potentie hebben om op grotere schaal een bijdrage te kunnen leveren aan de stadsontwikkeling, omdat de aanwezigheid van dit soort tussentijdruimtes een permanent verschuivend systeem is, dat eigen is aan het ‘stad zijn’. Het manifest benoemt zeven principes die de methodiek beschrijven om tot de gewenste tussentijdmentaliteit te komen.

De methode wordt getest in een exemplarische casus: het randgebied rond de spoorzone in Tilburg. De spoorzone is een gebied dat lange tijd ontoegankelijk was, omsloten door hekken en muren, dat een blinde vlek vormt op de mentale kaart van Tilburg. Nu wordt dit gebied grootschalig ontwikkeld. Rond de spoorzone is een scala aan sluimerplekken te vinden. Via een combinatie van top-down en bottom-up onderzoek zijn de potenties en het krachtenveld van de aanwezige sluimerplekken in beeld gebracht. Tevens is op stedelijke schaal een behoefte ontbloot naar hechting tussen de nieuwe spoorzone en de bestaande stad erom heen. Want wil de spoorzone een wezenlijk onderdeel van Tilburg worden, dan zal het gebied op de mentale kaart van de Tilburgers moeten komen.

Het project stelt een strategie voor die de sluimerplekken via tijdelijk gebruik laat samenwerken in een stedelijke structuur om deze hechting te bevorderen. Deze structuur maakt gebruik van culturele programmering, aanhakend op het feit dat cultuur als een fundament onder het Tilburgse leven ligt. Hiertoe wordt voor vier plekken – twee binnen de spoorzone en twee erbuiten en alle vier strategisch gelegen tussen culturele dragers – een voorstel gemaakt tot tijdelijk gebruik. Op lokale schaal versterkt het tijdelijk ontwerpvoorstel de betekenis van de sluimerplek in het alledaagse leven van de gebruikers en omwonenden. Tegelijkertijd genereert de ruimtelijke toevoeging de mogelijkheid om de vier sluimerplekken op momenten cultureel te programmeren, om ze zo op stedelijk niveau samen te laten werken. Deze culturele ‘oplichtmomenten’ rijgen de stadsdelen op de mentale kaart aan elkaar – diagonaal, van Theresia door de Spoorzone naar het centrum.

Het project Tussentijds Ontwaken is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Voor meer informatie over het project kunt u op de website kijken [http://tussentijdsontwaken.studiopapaver.com] Hier is de projectinformatie tevens als pdf-boekje te downloaden. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Studio Papaver via seedsgrow@studiopapaver.com