Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Dirk Overduin

Tuin van Jan

De Tuin van Jan is een tijdelijk stadspark in de binnentuin van de oude Mercatorschool, gelegen in de wijk ‘De Baarsjes’. Met slechts 12 vierkante centimeter groen per woning is de behoefte aan nieuwe concepten voor groene ruimte urgent in deze wijk. Aan De tuin van Jan werken stedenbouwers, architecten, ecologen en bewoners samen (ondersteund door gemeente en woningbouwcoöperatie) om de ideale stadstuin te ontwikkelen. Zowel het proces als de resultaten dienen als katalysator te werken voor de ontwikkeling van soortgelijke binnentuinen in de buurt. Studio Dirk Overduin is verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van het Tuinpaviljoen, met als uitgangspunt de in de tuin en directe omgeving aanwezige restmaterialen. Het paviljoen zal gaan functioneren als ontvangstruimte voor het collectief en werkplek voor de beheerder.

Een wijk als de Baarsjes in Amsterdam geeft een goed beeld van de kansen die er liggen om vanuit het bestaande programma het proces van stedelijke transformatie in te zetten. Uitgaand van de restruimten, bestaande gebouwen voorraad, lokaal beschikbare materialen- en kennis zijn de ingrediënten aanwezig voor een gefaseerde ontwikkeling. Dit past bij een stad waarin zowel de fysieke als financiële ruimte ontbreekt voor grootschalige projecten. Door het verbinden van specifieke lokale wensen aan tijdelijk beschikbare ruimte ontstaat de mogelijkheid om op kleinschalige wijze te ontdekken wat wel en niet werkt in de buurt. Lokale initiatieven krijgen een gezicht en werken actief mee aan het invullen van leegstand en braakliggende terreinen. Uiteindelijk maakt deze investering in maatschappelijk kapitaal het mogelijk de buurt weer in een opwaartse spiraal te brengen.

Projectdata:
Titel: Tuin van Jan
Opdrachtgever: Jan Mayen Collectief

www.detuinvanjan.nl