Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Iris Schutten
Jurgen Hoogendoorn
Tom Bergevoet
Eric Dil

Tijdelijkheid als permanente kans

Tijdelijke projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. In de praktijk blijkt het echter best lastig om tijdelijkheid te organiseren en faciliteren. Feit is dat er bij tijdelijk bestemmen kansen liggen voor ruimtelijke ontwikkeling. Het kan een startpunt zijn van waaruit zich nieuwe scenario’s ontplooien. Hands-on en direct. Wat betekent dit voor stadsontwikkeling? Hoe herken je de kansen? Wat zijn de juridische en financiële implicaties en wat betekent dat voor de verschillende betrokkenen?

Tijdens de deelsessie zal de betekenis van tijdelijke initiatieven voor stadsontwikkeling aan bod komen om vervolgens met deelnemers aan de deelsessie in te gaan op hoe ieder vanuit zijn eigen werk zelf aan de slag zou kunnen gaan om van tijdelijkheid een permanente kans te maken. Met medewerking van RUIMTEVOLK-bloggers en leden van het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling.

Met bijdragen van o.a.:
- Govert Derix – filosoof en auteur Tijdelijkheid als Toekomst, naar een filosofie van tijdelijke bestemmingen & de contouren van een relationele planologie
- Tom Bergevoet / Maarten van Tuijl – TEMP architecture – Stad op maat, naar een flexibele gebiedsontwikkeling
- Henk van Latesteijn – Project FarmCity, Heerlen
- Jurgen Hoogendoorn, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, RUIMTEVOLK blogger
- Dries Drogendijk, ProjectManagement Bureau 
Gemeente Amsterdam, RUIMTEVOLK blogger

Onder leiding van:
- Eric Dil – Eric Dil interim management

Gastvrouw: Iris Schutten

De discussie 'Tijdelijkheid als permanente kans was een deelsessie tijdens de Ruimtevolk Expeditie op 29 november 2012 te Amsterdam.

Ruimtevolk expeditie 2012, Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening
RUIMTEVOLK Expeditie is een jaarlijks terugkerend innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Op de Expeditie draait het om kennisontwikkeling en -deling voor en door professionals in de ruimtelijke sector en verwante disciplines. Naast het verkennen van nieuwe ruimtelijke thema’s, innovaties en inspirerende projecten is de Expeditie zo opgezet dat professionals en organisaties actief kunnen bijdragen aan programma. Dit jaar is het thema Nieuw eigenaarschap in de Ruimtelijke Ordening.

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet langer het exclusieve domein van overheden, beleggers, ontwikkelaars en corporaties, of van planologen, sociaal geografen, stedenbouwkundigen en architecten. Nieuwe spelers betreden het speelveld en oude spelers zijn een andere rol gaan spelen of worden daar door de crisis toe gedwongen. Er vindt een verschuiving plaats van top-down naar bottom-up, van het plannen naar eindbeelden, naar het organiseren van kleinschalige en organische ontwikkelingen. We kunnen voorzichtig spreken van een paradigmaverschuiving in de Nederlandse planningscultuur. Traditionele modellen, rollen en processen worden vervangen door nieuwe en een nieuw eigenaarschap ontpopt zich in de (nieuwe) ruimtelijke opgaven. Over de kansen en nieuwe perspectieven die deze ontwikkeling voor wijken, dorpen en steden met zich meebrengt gaat Expeditie 2012.