Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Iris Schutten
Sabrina Lindemann

Stedelijke Transformatie in de Tussentijd

Stedelijke transformatie in de Tussentijd - Hotel Transvaal als impuls voor de wijk

Veel Nederlandse stadswijken ondergaan ingrijpende veranderingen. De blik is daarbij gericht op hoe het straks zal worden. Maar in de "tussentijd", de vele jaren tussen sloop en nieuwbouw, verdwijnen voorzieningen, groeien generaties op tussen dichtgetimmerde huizen en vallen sociale verbanden uit elkaar. De tussentijd biedt echter ook mogelijkheden om een buurt een nieuwe impuls te geven. De Tussentijd wordt door de schrijvers Sabrina Lindemann en Iris Schutten gezien als een belangrijke fase met eigen potenties en kwaliteiten die volgens hen beter benut dienen te worden door gemeenten en corporaties. Met bijdragen van o.m. Concept 0031, Hans Venhuizen, Siebe Thissen, Maarten Hajer en anderen.

Hotel Transvaal
Een voorbeeld van een nieuwe impuls voor een stadsvernieuwingswijk is Hotel Transvaal. In slooppanden in de Haagse wijk Transvaal richtten kunstenaars en winkeliers uit de buurt hotelkamers in die vervolgens via een website geboekt konden worden. Het hotel gaf een nieuwe dynamiek aan de wijk. Dit project wordt, samen met andere (kunst)projecten, uitgebreid beschreven in dit boek.

De tussentijd voorbij
De tussentijd vraagt om initiatieven die maatschappelijk en cultureel kapitaal toevoegen op een moment dat de vitaliteit van een wijk op alle fronten onder druk staat. De redacteurs laten zien dat de tussentijd al begint voordat er van vernieuwing sprake is en dat initiatieven die in de tussentijd worden ontplooit ook het eindbeeld kunnen beïnvloeden. Zij pleiten ervoor om projecten niet te beperken tot een tijdelijke "leuke" invulling van braakliggende of verloederde gebieden. De tussentijd is, net als de stad, voortdurend in beweging en vernieuwt en verandert zichzelf continu. Het boek beschrijft de "slow city" en introduceert condities waardoor de ontwikkeling vanuit een gebied mogelijk is. 

Engelse editie
Van dit boek bestaat ook een Engelstalige editie, getiteld Between Times (ISBN 9789085068181).

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Mondriaan Stichting

Projectdata:
Titel: Stedelijke Transformatie in de Tussentijd – Hotel Transvaal als impuls voor de wijk
Uitgever: Sun Trancity, 2010
Redactie: Sabrina Lindemann / Iris Schutten
ISBN: 978 90 8506 7481