Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Iris Schutten
Anne Seghers
Eric Dil

Pauzestreken en Pauzelust

Het project Pauzestreken is een quickscan naar ‘pauzelandschappen’ in Deventer. Hieraan gekoppeld is de expertmeeting Pauzelust georgansieerd, een ontdekkingsroute annex diner op verschillende pauzelocaties in Deventer.

Pauzestreken
Het pauzelandschap van Deventer kenmerkt zich door grote variatie. Er zijn de kale zandvlaktes, bloeiende broedplaatsen, omheinde tuinen, verlaten gebouwen en florerende vrijplaatsen. Het pauzelandschap is uitgestrekter en gevarieerder dan je zou denken, maar alle plekken hebben gemeen dat ze hun oude functie zijn kwijt geraakt en dat hun nieuwe, officiële functie nog niet in zicht is. De totale oppervlakte aan pauzelandschappen in Deventer is net zo groot als de geplande uitbreidingswijk Steenbrugge. De mogelijkheden van deze pauzelandschappen worden nog niet volledig benut! Braakliggende terreinen, leegstaande kantoren en verlaten woningen zouden beter gebruikt kunnen worden. Tijdelijk, of nog beter, voor het uitvinden van nieuwe functies. Het project ‘Pauzestreken’ brengt de verschillende smaken van het pauzelandschap van Deventer in kaart. Pauzelandschappen zijn gebieden die hun oude functie zijn verloren, maar nog afwachtend zijn op hun nieuwe, toekomstige functie. Door de verschillende pauzelandschappen als één geheel te zien in plaats van als losse incidenten, worden grotere verbanden, structuren en kansen zichtbaar. Pauzelandschappen zijn een blijvend en structureel fenomeen binnen de hedendaagse stad waar meer mogelijk is dan dat momenteel gebeurt.

Het Deventerse pauzelandschap wordt ontsloten op internet [www.pauzestreken.nl]. Deze website publiceert de resulaten van een half jaar onderzoek naar de potenies, mogelijkheden en belemmeringen voor het gebruik van pauzelandschappen.

www.pauzestreken.nl

Pauzelust
De inventarisatie aan pauzelandschappen wordt ontsloten op internet, maar was ook één keer letterlijk te betreden tijdens het publieke diner ‘Pauzelust’, op 15 november 2012. Een diner annex ontdekkingsreis door het pauzelandschap van Deventer, met inspirerende input uit de rest van Nederland. 

Tijdens dit publieke diner is met een groep experts op zoek gegaan naar recepten voor het pauzelandschap, met opgeklopte (her)bestemmingen, losgeklopte architectuur en voorgekookt beleid in vele smaken. Het was een ontdekkingsreis én diner voor stadsliefhebbers, lokale stakeholders, tijdelijke gebruikers en leden van het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, langs verschillende pauzelandschappen in Deventer. De tocht liet mensen op een nieuwe manier naar de stad kijken. De route bracht het ontstaan, de mogelijkheden en onmogelijkheden van pauzelandschappen op zowel ludieke als inhoudelijke manier in beeld. Met de deelnemers is gewerkt aan nieuwe recepturen voor pauzelandschappen, is kennis uitgewisseld en zijn nieuwe contacten gelegd. Het op informele wijze bij elkaar brengen van relevante stakeholders met uiteenlopende achtergronden, belangen en perspectieven werd als grote meerwaarde ervaren.

Het team van Iris Schutten bestaat uit:

René Jansen (beeldend kunstenaar Jansen en Josten, Den Haag)
Anne Seghers (stedenbouwkundige Studio Papaver, Utrecht)
Moniek Oerbekke (Amp, grafisch vormgeving)
Tim Heijmans (Amp, grafisch vormgeving)
Iris Schutten (architect/publicist Studio Iris Schutten, Den Haag)

Onderdeel Pauzelandschap Van Hetenstraat
Pauzestreken maakt deel uit van het project Pauzelandschap Van Hetenstraat waarin bewoners, kunstenaars en architecten samen met de gemeente Deventer tijdelijke invulling geven aan de tussentijd. De organisatie is in handen van het Kunstenlab. Provincie Overijssel en gemeente Deventer maken het project financieel mogelijk. Meer info op de website van het Kunstenlab.