Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Iris Schutten

Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling

Ontwikkelend beheer is een nieuwe strategie die een uitweg biedt voor de gestagneerde stedelijke ontwikkeling. Als ontwikkeling en beheer samensmelten gaan ontwikkelaars gebruik maken van de structurele aandacht, kennis, potentie en investeringsstromen die besloten liggen in het domein van het beheer van de geleefde stad, en gaan beheerders de slagkracht van ontwikkeling inzetten voor de waardeontwikkeling van hun vastgoed. Uiteindelijk leidt deze aanpak tot een diverser en dynamischer stad.

De fasen van ontwikkeling en beheer zijn momenteel twee afgescheiden domeinen. Ontwikkelaars denken meestal in termen als ‘nieuw’ en ‘anders’ en werken vanaf een schone lei, met grote investeringen en een lange planhorizon en afschrijvingstermijn. Beheerders zijn vooral bezig met de consolidatie van het bestaande, en gewend te werken met een relatief snelle uitvoering en maximale kostenbesparing. Binnen woningbouwcorporaties en gemeentes hebben beide disciplines hun eigen afdeling, organisatie, beleid en directie. Wie kiest voor ontwikkelend beheer gaat ervan uit dat een wijk of gebouw nooit af is. Dat zij na oplevering niet langzaamaan devalueert – stilstand is immers achteruitgang – maar zich voortdurend blijft versterken, aanpassen en vernieuwen. Van een definitief masterplan of eindbeeld is dan geen sprake meer, dat evolueert mee met de wijk, de straat of het gebouw en de mensen die er wonen, werken of recreëren. Een stadsdeel, wijk, straat of gebouw krijgt zo de kans om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden en herschrijven, waardoor stedelijkheid in gelaagde variëteit kan ontstaan.

Het artikel - Ontwikkelend beheer, tijd als instrument voor waardeontwikkeling - gaat uitgebreid in op ontwikkelend beheer en de zaken die daarmee samenhangen, zoals

- cartografie van de bestaande stad,
- kunst- zelfbeheer- en tussentijd projecten als bakermat voor ontwikkelend beheer
- ontwerpend onderzoek: Slow City
- ruimte voor complexiteit en dynamiek

Projectdata:
Artikel: in tijdschrift Oase # 85: Productieve onzekerheid
Kernredactie: Klaske Havik, Hans Teerds, Véronique Patteeuw
Uitgever: NAi publishers, 2011