Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Grondwet van de tussentijd

Vanuit de overtuiging dat 'tussentijd' – ofwel het tijdelijk gebruik van gebouwen of gebieden - een vitale bijdrage kan leveren aan stedelijke ontwikkeling, terwijl tijdelijk gebruik in de praktijk juist tegen heel veel hindernissen oploopt, heeft STEALTH samen met Iris de Kievith onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ontwikkelingen in de tussentijd te stimuleren. De Tussentijd is daarbij kritisch benaderd, omdat het voor veel van de tussentijdse ‘ontwikkelaars’ feitelijk een noodgreep is die grote persoonlijke investeringen (in tijd en energie) vergt en desondanks niet tot een duurzame lange termijn oplossing leidt. Daar moet – in elk geval – duidelijkheid over bestaan.

In de vorm van een Grondwet is daarom een aanzet gegeven om de tussentijd op een andere manier te benaderen, een eigen status te geven. Niet alleen geeft de Grondwet aan waar kansen liggen, maar ook welke dilemma's opgelost moeten worden. Te midden van de huidige hype over tijdelijk gebruik (niet in de laatste plaats ingegeven door de economische recessie), wordt met de Grondwet wordt aangegeven waarover de betrokken partners elkaar duidelijkheid moeten geven.

De grondwet is gepubliceerd in het boek Stedelijke Transformatie in de Tussentijd door Het Laboratorium voor de Tussentijd, Den Haag, en is inmiddels het startpunt voor diverse discussies en publicaties geworden.

Projectdata:
Initiatief: Ana Džokić en Marc Neelen (STEALTH.unlimited) en Iris de Kievith
Periode: 2009