Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Gemene Grond

Voor het beslissen over gebruik van ruimte heb je geen hoed of pet, maar positie nodig. Het bezit en beheer van publieke ruimte is het privilege van de overheid of de ontwikkelaar. Met het terugtreden van de overheid wordt publieke ruimte steeds schaarser. Maar collectieve ruimte is niet alleen een beheersrisico of een winstkans, het is ook cultureel erfgoed. Het is de verbinding tussen privéruimtes. Het is een plek waar je gezamenlijk bent. Een positie die noch ontwikkelaar noch ambtenaar inneemt. Wij stellen voor ruimte aan betrokken burgers beschikbaar te stellen. Zogenaamde gemene grond: Een groep betrokken burgers krijgt een publiek terrein in zelfbeheer.

Geschikte ruimte om dit experiment beginnen is helling X en de ruimte eromheen. Het dak is openbare ruimte. Wat kan daar gebeuren? Speelruimte, maar niet leisure. Gemene grond is een sociaal icoon: een virtueel gebouw van goede wil. Het kan een Monument voor gemeenschap worden.

Speelregels
Voorstel voor het maken van een collectieve publieke ruimte. Iedere burger krijgt een voucher voor een oppervlakte grond ter grootte van zijn lichaamsomtrek. Deze vouchers worden gezamenlijk geldig op het moment dat hij/zij met nog minimaal 49 anderen voor dezelfde gemeenschappelijke bestemming vindt. Deze bestemming kan alles behalve wonen of weken zijn. Het beheer en onderhoud van de gezamenlijke plek is voor de indieners. Wanneer dit niet of ernstig onvoldoende gebeurt komen de vouchers weer beschikbaar voor anderen.