Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Dis-assembled

(Dis)assembled, opgezet met Röda Sten Kunsthall in Gotenburg (Zweden), laat de mogelijkheid zien om samen, en met eigen handen, het voortouw te nemen in het maken van de stad – een oefening in het potentieel van samenkomen en assembleren. Röda Sten  staat op een bijzondere plek aan de kade in Gotenburg: letterlijk een paar meter buiten het vigerend stedenbouwkundig plan voor de stad. Vanaf deze lijn zijn de plannen nog niet in kaart gebracht, wat niet alleen voor de kunsthal een onzekere toekomst brengt, maar ook voor de vele stadsbewoners die hier komen uitwaaien of het havenzicht genieten. In plaats van nog langer te wachten op een onzekere toekomst, heeft STEALTH aan Röda Sten voorgesteld om samen met de andere gebruikers het gebied te veranderen in een proeftuin voor mogelijk toekomstig gebruik.

In de zomer van 2011, is deze stadsbewoners en dagelijkse gebruikers de mogelijkheid gegeven om de omgeving van Röda Sten fysiek te transformeren. Veel van wat nodig zou kunnen zijn voor interventies op het terrein was voorbereid voor diegenen die - alleen of gezamenlijk - van de gelegenheid gebruik maakte om in actie te komen. Op de vloer van de Kunsthal waren nauwgezet stapels constructiehout, olievaten, zakken met grond en zand, rollen gras, tientallen dozen met schroeven, honderden metalen ankers voor houtverbindingen, stapels plaathout, boompjes, gereedschap en andere benodigdheden geplaatst.

De opening van deze ‘tentoonstelling’ was het startschot om daarmee aan de slag te gaan – wat drie maanden van ongekend enthousiasme, betrokkenheid en bouwactiviteit heeft opgeleverd. Het project reageert op de toenemende trend van burger 'participatie' in stedelijke ontwikkelingsprocessen, die meestal formalistisch is en vaak omstreden resultaten oplevert. Niet alleen is het de meest bezochte tentoonstelling van Röda Sten gebleken, maar ook heeft (Dis)assembled het stadsbestuur er toe aangezet de dialoog met de Kunsthal, de gebruikers van het terrein én hun interventies te openen.

Projectdata:
Initiatief: Ana Džokić en Marc Neelen (STEALTH.unlimited) in samenwerking met Röda Sten Kunsthall
Periode: 2011
Locatie: Gotenborg (Zweden)